Bedriftshelsetjenester er en nyttig partner i arbeidslivet

Bedriftshelsetjenester er en nyttig partner i arbeidslivet

En del av de fleste offentlige og private arbeidsplasser som ser til at arbeidsmiljøet holder en viss standard og forbedres hvis mangler eksisterer, er ulike former for bedriftshelsetjenester. Det er en del av arbeidshverdagen som sikrer både helse- og økonomiske gevinster for ledelsen og de ansatte.

Bedriftshelsetjeneste

Bedrifter kan en egne bedriftshelsetjenester eller hente inn disse tjenestene fra private aktører. Ved å aktivt bruke disse tjenestene så kan bedriftene aktivt arbeide med å oppfylle kravene som klart beskrives i arbeidsmiljøloven.

Hva gjør bedriftshelsetjenester?

Det er nok mange arbeidstakere som aldri har tenkt så mye over hva bedriftshelsetjenester har bidratt med på arbeidsstedet. En tenker nok heller ikke over i det daglige hva de kan gjøre eller kanskje allerede har gjort.

bedriftshelsetjenester

Områder som bedriftshelsetjenester er svært aktive med er blant annet:

 • Arbeidsmiljø
 • Tilrettelegging på arbeidsplassene
 • Risikoanalyser
 • Opplæring og kursing
 • Vaksinasjoner

Arbeidsmiljø kommer i to varianter

Når man snakker om arbeidsmiljø så tenker en på to ulike former for arbeidsmiljø. Det ene er det fysiske arbeidsmiljøet som har med hvordan arbeidsplassen påvirker den fysiske helsen til de ansatte på godt og vondt. Arbeidsmiljø har også en annen side og det er det psykiske miljøet. Hvordan har en det på jobb? Er det rom for alle til å utrykke seg og være seg selv, fri for undertrykkelse og for eksempler trusler fra kollegaer og ledelse?

Begge formene for arbeidsmiljø påvirker de ansattes effektivitet, samt både den fysiske og psykiske helsen. Enkelte kan nok bli litt overasket over at ledelsen faktisk blir oppmuntret til å fremme godt psykisk helsemiljø som et middel for økt produktivitet og økte økonomiske gevinster.

Godt psykisk arbeidsmiljø

Er det noe de aller fleste vet så er det at det psykiske miljøet en oppholder seg i påvirker alle aspekter ved oss. Hvis vi ser for oss barn på skolen og mobbing så vet vi at mobbingen får svært alvorlige og langvarige konsekvenser for barnet.

Godt psykisk arbeidsmiljø

Som voksen så håndterer vi problematiske situasjoner på en kanskje bedre måte enn vi gjør som barn, men psykiske belastende situasjoner påvirker voksne også i meget stor grad. En blir faktisk fysisk syk av å lide psykisk. Hvordan påvirkes arbeidsplassen av en ansatt som sliter psykisk på grunn av dårlig arbeidsmiljø?

 • Økt sykefravær
 • Dårligere prestasjon og effektivitet
 • Økt antall vikarer og kortere arbeidsforhold for faste ansatte
 • Redusert trivsel for alle ansatte

Dårlig arbeidsmiljø er veldig smittsomt. Selv om det for eksempel kun er en som i utgangspunktet blir «mobbet», uthengt eller utestengt på arbeidsstedet så påvirker dette hele arbeidsmiljøet. Dette er et felt som bedriftshelsetjenester blir en god støttespiller og samarbeidspartner for både de ansatte og ledelsen. Det er vanskelig å virkelig komme til roten av slike problemer uten å hente inn hjelp.

Det fysiske arbeidsmiljøet

Bedriftshelsetjenester er ofte essensielle når det kommer til å forbedre og oppgradere det fysiske arbeidsmiljøet. Dette er et område hvor bedrifter og bedriftshelsetjenester arbeider i henhold til arbeidsmiljøloven. Det tas risikoanalyser og forskjellige former for undersøkelser på ting som:

 • Lysforhold i bedriftenes lokaler og ved de enkeltes arbeidsstasjoner
 • Støynivå
 • Luftkvalitet
 • Ergonomiske forbedringer
 • I spesielle situasjoner ser en på for eksempel smittevern

I tillegg til dette er det mange flere hensyn en tar stilling til og utfordringer som kan oppstå. Det kan være at en bedrift har en ansatt som blir gravid og må få tilrettelagt arbeidsstedet eller endret arbeidsoppgavene sine. Det kan være et arbeidssted hvor de ansatte opplever trusler og fysisk vold fra omgivelsene ut fra hva slags arbeid som utføres.

Luft, lys og bråk

Dette er ting en vanligvis ikke tenker så mye på i det daglige, men som påvirker oss enormt mye. Hvis forholdene på et eller flere av punktene ikke er gode så merkes det både på det personlige planet så vel som i bedriftens drift.

 • Luftkvalitet
 • Støynivå
 • Lyskilder

den fysiske helsen

Disse 3 punktene kan gjøre stor skade på den fysiske helsen vår. Hvordan merker man at det kan være et potensielt problem med et eller flere av disse punktene på arbeidsplassen? Symptomer som hodepine, luftveisinfeksjoner, allergier, nedsatt energinivå og dårlig søvn er bare noen av plagene en kan oppleve hvis bedriften er dårlig på dette.

Bedriftshelsetjenester arbeider mye med dette og vet hvordan en både finner problemer og hvordan de best kan utredes. Det vil gjennomføres analyser og kartlegginger av både bygninger og lokaler og de ansattes erfaringer.

Helse- og økonomiske gevinster

Undersøkelser og utbedringer er uten tvil en investering i både de ansattes personlige helse i tillegg til bedriftenes videre fremtid og utvikling. Sunne, fornøyde ansatte som trives på jobb, gjenspeiles i bedriftens resultater.